Aprovats uns pressuposts preparats per assumir els principals reptes d’Inca al 2021

shadow

Ascendeixen a gairebé 32 milions d’euros i augmenten les partides de serveis socials, seguretat, neteja, foment de l’ocupació i ajudes a autònoms i empresaris per fer front els efectes de la crisi sanitària i social de la COVID-19.

A finals del mes de desembre, el plenari de l’Ajuntament d’Inca va aprovar el pressupost general per a l’any 2021 que ascendeix a 31,9 milions d’euros, el que suposar una increment del 12,85% respecte al pressupost de 2020.

El Secretari General dels Socialistes d’Inca i batle de la ciutat, Virgilio Moreno, ha destacat la importància d’aquests comptes perquè “ens situen en un punt de partida idoni per assumir els principals reptes derivats de la crisi sanitària i social de la COVID-19” i ha assenylat que “és el moment de garantir que cap inquer i inquera es quedi sense tenir cobertes les necessitats bàsiques”.

Entre els aspectes més importants d’aquests pressuposts municipals destaca l’augment de la partida de polítiques socials, arribant als 2,1 milions d’euros per garantir el benestar de tots els inquers i inqueres; i els 600.000 euros en ajudes a comerciants, autònoms i empresaris; mesures adaptades al nou escenari de la pandèmia i encaminades a contribuir a la reactivació econòmica del municipi i a la recuperació de l’activitat comercial i empresarial.

Així mateix, també és ressenyable l’increment del ritme inversor municipal amb una partida de 3,3 milions d’euros que inclouen actuacions com l’obra de la Plaça del Mercat, que connectarà el centre de la ciutat amb el nucli antic, o la construcció d’un nou CEIP a Inca, assolint una demanda històrica de la ciutadania.

A més, els comptes de 2021 no perden de vista un altres dels eixos principals del Govern municipal aquesta legislatura: el manteniment i la neteja de la ciutat, augmentant la partida de neteja viària i destinant 3 milions d’euros en inversions per garantir un bon manteniment de la ciutat amb un pla d’asfaltatge, millora en l’enllumenat i inversions en clavegueram i cicle de l’aigua.

Cal ressaltar també la partida de 2 milions d’euros per al desenvolupament de programes d’ocupació i formació que impulsin la inserció laboral i fomentin una ocupació de qualitat; així com l’increment en el pressupost de la Policia Local que permetrà crear 7 noves places més.

Així doncs, aquests pressuposts municipals marquen el full de ruta de l’Ajuntament per aquest 2021 complint amb el compromís dels Socialistes d’Inca amb la ciutadania reforçant les polítiques socials, la seguretat ciutadana com a element bàsic de convivència i civisme, la neteja viària i el manteniment de la ciutat, assegurant la construcció d’infraestructures cabdals per a la nostra ciutat, garantint un creixement sostenible i intel·ligent del nostre municipi.

Autor

Socialistes-Inca