Proposam la creació d’un centre de tecnificació d’economia local

shadow

Virgilio Moreno, batle d’Inca i candidat a la reelecció, proposa la creació d’un centre de tecnificació de l’economia local a Inca. L’objectiu del centre de tecnificació de l’economia local és donar eines als empresaris i emprenedors locals de tots els sector per millorar els seus sistemes de gestió, venda i innovació.

El centre de tecnificació serà un espai de trobada on s’oferiran eines, formació i orientació. A més, la innovació serà molt present amb un observatori de noves tendències, un centre d’anàlisi de mercat i un laboratori d’idees. La intenció és poder ajudar i col·laborar amb els emprenedors i les petites i mitjanes empreses en tot el seu procés diari. «Hem detectat una necessitat d’actuació pels canvis continus que es produeixen al nostre territori i estam convençuts que les administracions han de participar de manera activa amb les economies locals per a progressar, fet que es veurà reflectit en l’àmbit social», ha explicat Virgilio Moreno, candidat socialista a la batlia d’Inca.

Aquesta nova infraestructura oferirà un centre permanent d’atenció per a nous empresaris, però també per aquells que fa anys que operen. L’espai ha de ser una referència per als emprenedors i les empreses, ja que allà trobaran els recursos necessaris per a la seva activitat a curt, mitjà i llarg termini. «La funció d’acompanyar els emprenedors i els empresaris és el més fonamental pel desenvolupament d’un territori i pens que amb aquest centre podrem oferir tot un catàleg de serveis importants», ha subratllat Moreno. L’estructura del centre s’adequarà segons l’activitat. També, es té la intenció de convidar a altres administracions a participar del projecte per abordar tots els temes d’una perspectiva global, però també local.

Entre les finalitats del pla que es vol realitzar, cal destacar que es vol impulsar un alt rendiment dels actors de l’economia local. La missió del centre serà potenciar i activar-ho tot de manera que es benefici la societat. «Des d’una perspectiva de conjunt, col·laborant activament amb les diferents patronals i sindicats podem dissenyar i avaluar actuacions concretes que ens faran millorar», ha dit Virgilio Moreno.

Autor

Socialistes-Inca