En Grup 47 – Socialistes d’IncaRevista “En Grup” Mayo 2019

Noticies del barri del Campet des Tren i els seus voltants.

Autor

Socialistes-Inca