Desenvolupam el pla “Reiniciam Inca” amb mesures socials, fiscals i d’impuls econòmic

shadow

Durant els mesos d’estat d’alarma i amb un contacte continu amb els sectors i col·lectius implicats, l’equip de govern, amb el batle Virgilio Moreno, ha dissenyat un pla de reinici de l’activitat econòmica i social del municipi: “Des de totes les àrees de l’Ajuntament estam treballant per posar en marxa accions econòmiques, fiscals i socials que pal·liïn els efectes de la pandèmia entre la societat inquera, especialment entre els col·lectius més vulnerables”, assenyalà a principis d’abril el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

Així doncs, aquest pla especial de mesures per reiniciar Inca es divideix en tres grans blocs d’acord amb la finalitat de les mesures i el seu abast. D’aquesta manera, la primera part engloba actuacions de caràcter socials destinades especialment a ajudar a les famílies en situació vulnerable i amb menys recursos. “Es tracta de mesures que neixen bàsicament amb l’objectiu de garantir que tots els inquers i inqueres tinguin cobertes les seves necessitats bàsiques. Es contemplen més ajudes socials i els recursos humans necessaris per gestionar-les”, explica Moreno.

En aquest primer apartat, o “Eix Social”, s’inclouen, per tant, principalment ajudes per productes de primera necessitat (especialment aliments, articles d’higiene i medicaments) i pagament de subministrament. A més a més, aquesta partida contempla també la contractació de personal de l’àmbit social i el reforçament del servei de psicologia.

D’altra banda, el segon bloc del pla, o “Eix Fiscal”, agrupa totes les actuacions de caràcter fiscal que es desenvoluparan enfront del COVID-19 com son per exemple la derogació de la taxa per ocupació de via pública, retornaments dels padrons del mercats i taxes varies, devolució de quotes de escaleta i conservatori entre altres.

Per últim a l’apartat de “L’impuls a l’economia” el projecte estableix la posada en marxa d’un pla d’impuls econòmic per potenciar la reactivació de la ciutat com són les subvencions per a autònoms o la implementació d’un Marketplace per promocionar el comerç local.

Podeu consultar el detall dels tres eixos a les imatge:

Eix fiscal Eix social WhatsApp Image 2020-07-01 at 17.45.56

Autor

Socialistes-Inca