“Junts per reiniciar Inca”. Carta de Virgilio Moreno.

shadow

Aquesta crisi sanitària ha posat de manifest la capacitat de reacció davant l’adversitat que els inquers i inqueres estam demostrant. La crisi de la COVID-19 és sense cap dubte la crisi amb més impacte des de la Segona Guerra Mundial. El repte és d’una dimensió a escala global però també és cert que des de l’àmbit local és des d’on hem de començar a reconstruir el projecte de la ciutat que necessitam.

Des de l’Ajuntament hem plantejat una bateria de mesures que abracen els àmbits social, fiscal i econòmic amb l’objectiu de fer tot el que estigui al nostre abastper reduir l’impacte de la crisi econòmica derivada la crisi sanitària, tenint ben clar que cap persona ha de quedar enrere.

És imprescindible que tots i totes, des de la individualitat, continuem fent petites passes que ens permetin assolir l’èxit col·lectiu. És evident que la situació és molt complicada i és per això que són moments en què les decisions que prenem són fruit dels acords, els consensos i el diàleg amb els agents socials i econòmics de la nostra ciutat. Aquesta és i serà la línia a seguir. Tenim ben clar que d’aquesta crisi ens en sortirem junts.

Així mateix, vull tenir unes paraules de reconeixement a totes les víctimes de la COVID-19 i a tots els seus familiars. Les circumstàncies han fet que els darrers mesos hagin estat especialment durs. El meu agraïment també a tot el personal sanitari dels centres de salut i l’Hospital d’Inca i Sant Joan de Déu així com als cossos i forces de seguretat, personal de neteja i recollida de residus, treballadores dels supermercats i a tots els professionals que amb la seva tasca essencial han contribuït a mantenir els serveis més bàsics de la nostra ciutat.

Virgilio Moreno Sarrió

Autor

Socialistes-Inca