En Grup 28 – Socialistes d’IncaEn Grup 28. El PSOE es compromet amb Inca. En pocs dies s’ha posat la primera pedra del Centre de Salut de Son Amonda i s’han entregat les claus de 24 pisos de protecció oficial.

Autor

Socialistes d' Inca

Perfil Oficial de l'Agrupació Socialista d'Inca. Fundada el 2 de febrer de 1936 #canviainca