Un nou futur per a l’edifici de l’antic centre de salut d’Es Blanquer

shadow

“La nostra intenció és que treballem plegats per donar-li un nou ús a les antigues instal·lacions sanitàries i, d’aquesta manera, optimitzem els recursos disponibles per poder oferir més i millors serveis a la ciutadania”, així ha definit el batle d’Inca, Virgilio Moreno, l’acord entre l’Ajuntament d’Inca i la Tesorería General de la Seguridad Social per unir esforços per tal de rehabilitar l’edifici de l’antic centre de salut de la ciutat ubicat a la barriada d’Es Blanquer.

L’objectiu principal del Consistori és donar nous usos a l’edifici, tancat ja des de 2013, pel que ambdues administracions treballaran conjuntament per tal que aquesta infraestructura pugui obrir de nou les seves portes i albergar nous serveis per a la ciutadania d’Inca i de la resta de la comarca.

Autor

Socialistes-Inca