Signam amb MÉSxInca i El Pi el Pacte pel progrés econòmic i social d’Inca

shadow

El regidor del Pi, Gori Ferrà, s’incorpora a l’equip de govern de Virgilio Moreno i gestionarà l’àrea de Transició Energètica i Projectes Estratègics.

PSIB-PSOE, MÉS per Inca i El Pi han signat el Pacte pel progrés econòmic i social d’Inca que serà l’acord programàtic que desenvoluparan les tres formacions des del govern municipal de l’Ajuntament d’Inca. El pacte va ser signat en primera instància pel PSIB-PSOE i per MÉS per Inca i ara s’hi ha sumat El Pi, qui també ha fet noves aportacions a l’acord. El nou document ha estat signat pels representants dels tres partits, Virgilio Moreno (PSIB-PSOE), Alice Weber (MÉS per Inca) i Gori Ferrà (El Pi), en presència de tots els regidors de l’equip de govern.

D’aquesta manera, el regidor del Pi, Gori Ferrà, s’incorpora al govern municipal que encapçala el batle Virgilio Morero. Ferrà serà el responsable de l’àrea de Transició Energètica i Projectes Estratègics, formarà part de la Junta de Govern i tendrà el càrrec de quart tinent de batle.

A la signatura del nou acord, les tres formacions han destacat la bona feina que se va iniciar fa quatre anys amb el Pacte per Inca i consideren oportú “donar continuïtat als projectes iniciats en la passada legislatura i reafirmar el nostre compromís amb la ciutadania d’Inca”. Així les coses, l’equip de govern municipal estarà format pels 12 regidors de PSIB-PSOE, MÉS i El Pi i a l’oposició restaran els 9 edils dels grups del PP, INDI, VOX, Ciudadanos i Unidas-Podemos.

Un acord programàtic que comença amb una clara declaració d’intencions:

En la passada legislatura, el Pacte per Inca va posar les bases d’un canvi de rumb en la gestió municipal i va obrir el camí a una dinàmica positiva en tots els sectors de la nostra ciutat. Les formacions sotasignats consideram oportú donar continuïtat als projectes iniciats en l’anterior legislatura i seguir apostant pel progrés econòmic i social de la societat inquera. És per això que ens comprometem amb un govern municipal eficient i estable que dugui a terme polítiques actives en favor de la ciutadania inquera, el desenvolupament de l’economia local i l’establiment d’un model de ciutat dinàmica, cívica i acollidora. Amb aquesta finalitat, signam un acord de governabilitat fonamentat en cinc eixos programàtics.

 Reproduïm a continuació l’acord sencer per la vostra informació:

DRETS SOCIALS

UN GOVERN CENTRAT EN LES PERSONES

El principal objectiu del govern municipal ha de ser procurar el benestar de les persones, la seva formació, la seva autonomia personal i el seu desenvolupament social, així com l’exercici dels seus drets socials. Per això,

 1. Continuarem impulsant un model de serveis socials que potenciï l’autonomia de les persones.
 2. Facilitarem la construcció del quart Centre d’educació infantil i primària d’Inca i cedirem els terrenysper a la construcció d’un Centre integrat d’educació primària, secundària i batxiller.
 3. Dissenyarem un nou model d’organització i gestió per a la Llar d’Infants.
 4. Apostam per la reforma i l’ampliació dels centres educatius públics.
 5. Mantendrem el Consell de la Infància i potenciarem Inca com a ciutat de la Infància.
 6. Promourem la inserció laboral de les persones desocupades a través dels programes de formació, ocupació i treball.
 7. Constituirem una Mesa per al foment de l’ocupació.
 8. Continuarem desenvolupant el Pla municipal per a la Igualtat.
 9. Promourem la visibilitat i la defensa de la diversitat sexual, de gènere i familiar.
 10. Treballarem perquè Inca esdevengui una Ciutat amiga de la gent gran.

 

BON GOVERN

UNA ADMINISTRACIÓ MODERNA I EFICIENT

Per poder realitzar una gestió eficient dels recursos municipals i oferir un millor servei a la ciutadania és necessari comptar amb una administració moderna i eficient. Per això,

 1. Treballarem per una organització més moderna, àgil i eficient de l’administració municipal.
 2. Estudiarem els llocs de feina, les funcions, les càrregues i la mobilitat del personal de l’Ajuntamentd’Inca.
 3. Crearem les places necessàries per millorar la gestió municipal i oferir un bon servei a la ciutadania,d’acord amb la disponibilitat pressupostària.
 4. Elaborarem un Pla estratègic per a la Policia Local.
 5. Sol·licitarem la creació d’una oficina administrativa de la Policia Nacional.
 6. Revisarem i actualitzarem els impostos i preus públics dels serveis municipals amb criteris progressius, mediambientals i de viabilitat dels serveis.
 7. Fomentarem el civisme i refermarem el compliment de les ordenances municipals, la prevenció i laseguretat ciutadana.
 8. Defensarem la descentralització del Govern i del Consell.
 9. Apostam per l’elaboració d’uns pressupostos participatius.
 10. Potenciarem la central de compres per reduir despeses i optimitzar els recursos municipals.

 

MODEL DE CIUTAT

UNA CIUTAT HABITABLE I SOSTENIBLE

Treballarem per un model de ciutat habitable i sostenible que possibiliti la convivència i el desenvolupa- ment social de les persones i que permeti que totes les persones i col·lectius ciutadans puguin desenvolupar una vida quotidiana de qualitat. Per això,

 1. Impulsarem la reconversió territorial de la ciutat a través del Pla especial de la façana d’Inca i de la regeneració urbana del centre històric.
 2. Reformarem la plaça Mallorca, remodelarem la plaça del Mercat cobert per obrir-la a la ciutat i convocarem un concurs d’idees per reformar i embellir la Gran Via.
 3. Continuarem amb l’execució del pla d’aigües i consensuarem les inversions municipals, prioritzant les inversions en la xarxa municipal del servei d’aigües.
 4. Apostam per una gestió més eficient dels serveis municipals i del manteniment de la ciutat i farem un major seguiment i control de la concessió dels serveis de neteja viària i de gestió dels residus.
 5. Revisarem el Pla de mobilitat urbana sostenible i crearem noves places d’aparcament.
 6. Facilitarem el compliment del conveni aprovat pel ple de l’Ajuntament d’Inca i el Consell executiu del Consell de Mallorca respecte a la Ronda Nord.
 7. Proposarem un Pacte local per a l’habitatge.
 8. Vetlarem per la protecció i la conservació del patrimoni històric.
 9. Treballarem per l’eficiència energètica, impulsarem les polítiques mediambientals i crearem una aula de natura al Serral de les Monges.
 10. Defensarem el benestar animal i crearem un refugi d’animals.

 

ECONOMIA LOCAL

UNA CIUTAT PRÒSPERA I ATRACTIVA PER AL NEGOCI

Inca torna a ser una terra d’oportunitats per al negoci i es tornen a crear nous llocs de feina. És necessari continuar promocionant la ciutat, impulsant polítiques que afavoreixin el desenvolupament de l’economia local i atraient inversions públiques i privades que generin negoci i ocupació a la nostra ciutat. Per això,

 1. Impulsarem un Pla estratègic per a la dinamització del comerç i l’economia local.
 2. Promocionarem Inca com a terra de cellers, restaurants i forns de referència.
 3. Desenvoluparem l’estratègia de promoció turística de la ciutat.
 4. Treballarem perquè Inca esdevengui la porta d’accés a la Serra de Tramuntana amb el transport públici rutes senderistes.
 5. Avançarem en la reestructuració del mercat setmanal per fer-lo més atractiu i complementari al comerç local.
 6. Potenciarem la innovació a les Fires d’Inca mantenint el seu caràcter històric i tradicional.
 7. Seguirem treballant per atreure inversions públiques i privades que millorin els serveis i dinamitzin l’economia local.
 8. Continuarem sol·licitant recursos a altres institucions en benefici de la ciutadania d’Inca.
 9. Instarem a la millora de la connectivitat de la ciutat a través del transport públic, especialment el ferroviari amb l’ampliació d’horaris, línies i un nou baixador al camp del CE Constància.
 10. Donarem suport a la pagesia i al món rural.

 

CIUTADANIA

UNA SOCIETAT DINÀMICA I PARTICIPATIVA

Una ciutat progressa gràcies a les aportacions i la participació de tota la ciutadania. En aquest sentit, és necessari continuar fomentant la participació ciutadana per consolidar-nos com a referent insular en moltes activitats socials, culturals i esportives, per reivindicar la capitalitat comarcal i per recuperar el nostre orgull inquer. Per això,

 1. Potenciarem el Teatre Principal d’Inca com a dinamitzador de les arts escèniques i de la música.
 2. Impulsarem un programa d’activitats culturals i potenciarem els espais culturals i expositius, l’arxiu i elservei municipal de biblioteques.
 3. Elaborarem un Pla d’usos i de noves instal·lacions esportives.
 4. Cercarem acords amb els centres educatius per a la utilització dels pavellons esportius fora de l’horarilectiu.
 5. Potenciarem el Casal de Joves Sa Fàbrica com a espai de referència juvenil.
 6. Proposarem la creació d’un alberg juvenil a l’estació de l’Enllaç.
 7. Ampliarem els horaris de les aules d’estudi i crearem una aula nova a la barriada de Crist Rei.
 8. Construirem una carpa com a espai de participació veïnal.
 9. Continuarem potenciant les festes locals amb la participació de les entitats i els col·lectius d’Inca.
 10. Convocarem un concurs per posar en funcionament una emissora de ràdio a través de la freqüència 107.5 FM.

Autor

Socialistes-Inca