Apostam per la revitalització del centre històric d’Inca

shadow

Virgilio Moreno, batle d’Inca i candidat a la reelecció, aposta per la regeneració, l’embelliment i la revitalització del centre històric de la ciutat. “Volem impulsar una sèrie de propostes urbanístiques que contribuiran a la millora i a la dinamització del centre de la ciutat”, ha explicat el candidat socialista.

Una d’aquestes propostes és l’enderrocament del mur del mercat cobert que permetria recuperar la plaça com a espai cívic i tornar a connectar la barriada de Sant Francesc amb el centre de la ciutat. Dins aquesta actuació, també es donaria continuïtat al carrer Ferrilla que connectaria els carrers Om i Born. Per dur endavant aquest projecte es compta ja amb dues subvencions, una del Ministeri de Foment i una altra del Govern de les Illes Balears. “Aquestes dues actuacions són molt importants per a la barriada de Sant Francesc i ens permetria dur endavant un projecte molt ambiciós de recuperació urbanística i social de la barriada a través d’un Pla Especial de Reforma Interior”, ha comentat Virgilio Moreno.

Un altra de les actuacions previstes és l’esponjament de la zona del Teatre Principal. “Hem aconseguit una subvenció del Govern per comprar i tomar les cases situades davant del Teatre Principal. L’objectiu és crear una plaça cívica i fer una actuació per embellir tota la zona propera al teatre”, ha manifestat el candidat socialista.

Els socialistes d’Inca contemplen altres propostes urbanístiques en el seu programa electoral, elaborar a partir de les aportacions dels veïns. Destaquen la reforma de la plaça Mallorca, l’embelliment de la Gran Via, la millora de la plaça del Bestiar o l’habilitació d’una nova plaça i un mirador a la zona dels Molins. “Recuperarem tots aquests espais per a la ciutadania i embellirem la ciutat”, ha conclòs el candidat Virgilio Moreno.

Autor

Socialistes-Inca