Més estabilitat al cos de la Policia Local d’Inca

shadow

L’Ajuntament d’Inca ha aprovat la inclusió de 5 places de Policia Local dins l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2020, nous llocs de treball que es podran cobrir amb funcionaris de carrera i que donaran una major estabilitat a la plantilla.

D’aquesta manera, la Policia Local consolida la seva plantilla amb 5 nous places fixes perquè, en paraules del batle d’Inca, Virgilio Moreno, “la seguretat és i serà sempre una de les nostres prioritats, és de vital importància disposar d’una plantilla estable dins la Policia Local”.

Després de comprovar les altes i baixes del personal fixo en plantilla del Consistori, l’Ajuntament ha decidit destinar la taxa de reposició resultant a la inclusió d’aquestes 5 places noves de policia, especialment en aquests moments tan complicats provocats per la pandèmia de la COVID-19.

Autor

Socialistes-Inca